Az áhítat liturgiája és tudnivalók:
1. A teljes áhítat 15 perces, tehát 8.30 – 8.45-ig tart.
2. Liturgia:
Apostoli köszöntés (a gyülekezet ül végig, egészen az áldásig!)
Ének (Az énekeket a liturgus küldje el az adott reggel szolgáló kántornak)
Előima
Textus
Igehirdetés (1 oldal, kb. 5 perc)
Utóima (Válaszoljon az igében, igehirdetésben hallottakra)
Miatyánk
Hirdetés (Diákvezetők adják)
Záró ének
Áldás (állva)
3. A teljes áhítatot az igehirdető legalább 4 nappal korábban küldje el az egyetemi lelkésznek a horsai.ede@drhe.hu címre, illetve a liturgus számára.
4. A teljes áhítatot a liturgus legalább 3 nappal korábban küldje el az egyetemi lelkésznek a horsai.ede@drhe.hu címre.
5. A csatolt fájl neve: dátum – két szolgáló vezetékneve (pl. 2015-10-24 Nagy-Kiss)
6. Az énekrendet a liturgus legalább 3 nappal korábban küldje el a kántorok számára a hok.kantor@drhe.hu címre a szolgálat dátumának megjelölésével.
7. A beosztástól eltérni csak a Hitéleti Bizottság elnökének, vagy az egyetemi lelkésznek a tudtával lehet.

A REGGELI ÁHÍTATOK BEOSZTÁSA

2016/17 tavasz

DÁTUM

A BIBLIAOLVASÓ KALAUZ NAPI IGÉI

AZ IGEHIRDETÉS SZOLGÁLATÁT VÉGZŐ

A LITURGUS

Hétfő
2017.02.13.

Ruth 2,1-3

Mk 1,12-15

Csupor Gréta

Héder János

Kedd
2017.02.14.

Ruth 2, 4-23

Mk 1, 16-20

Balogh Gabriella

Szerda
2017.02.15.

Ruth 3, 1-7

Mk 1, 21-28

Erbach Viola

Horbász Veronika

Csütörtök 2017.02.16.

Ruth 3, 8-18

Mk 1, 29-31

Fábián Eszter

Horváth Béla

Péntek
2017.02.17.

Ruth 4, 1-12

Mk 1, 32-39

Buriánné Fehér Nikolett

Józsa Imre

Hétfő
2017.02.20.

1Sám 2, 1-10

Mk 2, 13-17

Birinyi Lilla

Kedd
2017.02.21.

1Sám 2, 11-26

Mk 2, 18-22

Bohus Csaba

Szerda
2017.02.22.

1Sám 2,27-36

Mk 2, 23-28

Gyatyel-Horváth Eszter

Koi Eszter

Csütörtök 2017.02.23.

1Sám 3, 1-9

Mk 3, 1-6

Koi Ágnes

Kovács Patrícia

Péntek
2017.02.24.

1Sám 3,10-4,1

Mk 3, 7-12

Nagy Viktor

Moldován Krisztina Stefánia

Hétfő
2017.02.27.

1Sám 5

Mk 3, 31-35

Csernák Béla István

Kedd
2017.02.28.

1Sám 6, 1-12

Mk 4, 1-20

Csomós Mária

Szerda
2017.03.01.

Alternatív áhítat

Csütörtök 2017.03.02.

1Sám 7, 2-12

Mk 4, 26-29

Papp Laura

Nagy Ilona

Péntek
2017.03.03.

1Sám 7, 13-17

Mk 4, 30-34

Rézműves Zita

Nagy Norbert Adrián

Hétfő
2017.03.06.

1Sám 9, 14-27

Mk 5, 21-43

Csorvássy Zsófia Fruzsina

Kedd
2017.03.07.

1Sám 10, 1-8

Mk 6, 1-6

Damásdi Péter

Szerda
2017.03.08.

1Sám 10, 9-16

Mk 6, 7-13

Illés Nikolett

Pallai Zsófia

Csütörtök 2017.03.09.

1Sám 10, 17-27

Mk 6, 14-29

László Dávid

Papp Imola

Péntek
2017.03.10.

1Sám 11

Mk 6, 30-44

Molnár Martina

Püski Eszter

Hétfő
2017.03.13.

1Sám 13, 10-23

Mk 7, 24-30

Dicső Melinda

Kedd
2017.03.14.

1Sám 14, 1-15

Mk 7, 31- 37

Dull Zsanett Dalma

Szerda
2017.03.15.

1Sám 14, 16-35

Mk 8, 1-10

NEMZETI ÜNNEP

Csütörtök 2017.03.16.

1Sám 14, 36-52

Mk 8, 11-21

Oláh Anna

Szabó Angéla Magdolna

Péntek
2017.03.17.

1Sám 15, 1-9

Mk 8, 22-26

Ősz Máté

Szabó Zalán

Hétfő
2017.03.20.

1Sám 16, 1-13

Mk 9, 14-29

Ésik Ádám János

Kedd
2017.03.21.

1Sám 16, 14-23

Mk 9, 30-41

Gáspár Orsolya

Szerda
2017.03.22.

1Sám 17, 1-25

Mk 9, 42-50

Simon Zita

Tóth-Gyóllai Dániel

Csütörtök 2017.03.23.

1Sám 17, 26-58

Mk 10, 1-16

Tomuta Renáta

Vekerdi János

Péntek
2017.03.24.

1Sám 18, 1-5

Mk 10, 17-31

Dajka Zsanett

Baráth Enikő

Hétfő
2017.03.27.

1Sám 20, 1-34

Mk 11, 1-14

Hájas István

Kedd
2017.03.28.

1Sám 20, 35-42

Mk 11, 15-19

Hevesi Ágnes

Szerda
2017.03.29.

1Sám 21, 1-10

Mk 11, 20-26

Irinyi Sándor

Csütörtök 2017.03.30.

1Sám 21, 11-16

Mk 11, 27-33

Didi Xénia

Péntek Anett Adrienn

Péntek
2017.03.31.

1Sám 22, 1-10

Mk 12, 1-17

Fehérvári Lóránd Zsolt

Angyalosy Ádám Zsombor

Hétfő
2017.04.03.

1Sám 23, 13-28

Mk 12, 35-44

Kicska László Miklós

Kedd
2017.04.04.

1Sám 24

Mk 13, 1-20

Kis Kendi Dávid

Szerda
2017.04.05.

Alternatív áhítat

Csütörtök 2017.04.06.

1Sám 25, 14-44

Mk 14, 1-11

Fekete Tünde

Bíró Sándor

Péntek
2017.04.07.

1Sám 26, 1-12

Mk 14, 12-25

Béres Mátyás

Kiss Eszter

Tavaszi szünet április 10 – 18

Hétfő
2017.04.17.

Húsvét

Kedd
2017.04.18.

Tanítási szünet

Szerda
2017.04.19.

2Sám 2, 12-32

ApCsel 1, 15-26

Kabai Kitty

Csütörtök 2017.04.20.

2Sám 3, 1-21

ApCsel 2, 1-13

Kovács Áron

Kiss Ingrid Csenge

Péntek
2017.04.21.

2Sám 3, 22-39

ApCsel 2, 14-28

Kupás Ildikó

Kiss Máté

Hétfő
2017.04.24.

2Sám 5, 17-25

ApCsel 3, 1-10

Koós Ádám

Kedd
2017.04.25.

2Sám 6

ApCsel 3, 11-26

Laczkó Tímea

Szerda
2017.04.26.

2Sám 7, 1-7

ApCsel 4, 1-12

Molnárfi Mátyás Tamás

Csütörtök 2017.04.27.

2Sám 7, 8-17

ApCsel 4, 13-22

Muza Blanka

Koós Mátyás Csanád

Péntek
2017.04.28.

2Sám 7, 18-29

ApCsel 4, 23-37

Nemes Vitold József

Lázár Bulcsú

Hétfő

2017.05.01.

Tanítási szünet

Kedd

2017.05.02.

2Sám 11, 1-13

ApCsel 5, 33-42

Naményi József

Szerda
2017.05.03.

2Sám 11, 14-27

ApCsel 6, 1-7

Turiczki Daniella

Csütörtök 2017.05.04.

2Sám 12, 1-14

ApCsel 6, 8-15

Papp Zsófia

Mercz Sándor

Péntek
2017.05.05.

2Sám 12, 15- 23

ApCsel 7, 1-16

Prém Alexandra

Varga András

Hétfő
2017.05.8.

2Sám 13, 20-39

ApCsel 7, 54-60

Turucz Annamária Imola

Kedd
2017.05.9.

2Sám 14, 1-20

ApCsel 8, 1-8

Vígh Tamás

Szerda
2017.05.10.

2Sám 14, 21-33

ApCsel 8, 9-25

Alternatív áhítat

Csütörtök 2017.05.11.

2Sám 15, 1-12

ApCsel 8, 26-40

Rácz Gábor

Zágonyi Markó Tamás

Péntek
2017.05.12.

2Sám 15, 13-23

ApCsel 9, 1-9

Szász Anna Boglárka

Zeleni Margit Piroska

Az tavaszi szemeszter vizsgaidőszaka: 2017. május 15 – 2017. június 23.