Az áhítat liturgiája és tudnivalók:
1. A teljes áhítat 15 perces, tehát 8.30 – 8.45-ig tart.
2. Liturgia:
Apostoli köszöntés (a gyülekezet ül végig, egészen az áldásig!)
Ének (Az énekeket a liturgus küldje el az adott reggel szolgáló kántornak)
Előima
Textus
Igehirdetés (1 oldal, kb. 5 perc)
Utóima (Válaszoljon az igében, igehirdetésben hallottakra)
Miatyánk
Hirdetés (Diákvezetők adják)
Záró ének
Áldás (állva)
3. A teljes áhítatot az igehirdető legalább 5 nappal korábban küldje el az egyetemi lelkésznek a horsai.ede@drhe.hu címre, illetve a liturgus számára.
4. A teljes áhítatot a liturgus legalább 3 nappal korábban küldje el az egyetemi lelkésznek a horsai.ede@drhe.hu címre.
5. A csatolt fájl neve: dátum – két szolgáló vezetékneve (pl. 2019-10-24 Nagy-Kiss)
6. Az énekrendet a liturgus legalább 3 nappal korábban küldje el a kántorok számára a hok.kantor@drhe.hu címre a szolgálat dátumának megjelölésével.
7. A beosztástól eltérni csak a Hitéleti Bizottság elnökének, vagy az egyetemi lelkésznek a tudtával lehet.

A REGGELI ÁHÍTATOK BEOSZTÁSA

2019/20 ősz