Debreceni Református Hittudományi Egyetem

határnapjai

2017/2018. tanév

I. félév
2017. június 24–25. Kárpát-medencei református közös zsinat
2017. július 9–12. Doktorok Kollégiuma (DRK)
2017. augusztus 7–20. Nyári szabadságolási idő
2017. augusztus 10. Pótfelvételi jelentkezések (várható) határideje –
világi szakok
2017. augusztus 18. Pótfelvételi jelentkezések határideje – hitéleti
szakok
2017. augusztus 22. (kedd) Alkalmassági pótvizsga – tanító szak
2017. augusztus 24–25. Szenátusi és intézetvezetői jelölőlisták kiosztása
2017. augusztus 24. (csütörtök) Alkalmassági pótvizsga – hitéleti szakok
2017. augusztus 25. (péntek) KF-TK Intézet – intézeti értekezlet
2017. augusztus 25. – szeptember 3. Regisztráció a felsőbb évesek számára a
Neptunban
2017. augusztus 28. – szeptember 3. Tantárgyfelvétel a felsőbb évesek számára
2017. augusztus 30.,
9 –13 óra
A szenátusi és intézetvezetői jelölőlapok leadása
2017. augusztus … Doktori Iskola – felvételi pótvizsga,
Doktori Tanácsülés
2017. augusztus 30. – szeptember 1. Bagolytábor
2017. szeptember 1. Beköltözés a kollégiumba
2017. szeptember 2–3. Évkezdő csendes napok
2017. szeptember 2. (szombat),
10 óra,
Évnyitó
Nagytemplom csendes napi közös ebéd
2017. szeptember 4. – december 8. Szorgalmi időszak (14 hét)
2017. szeptember 4. I. évfolyam beiratkozása,
tantárgyfelvétel,
tanító
szak:kompetencia-mérés
2017. szeptember 4–8. Tantárgyfelvétel módosítása
2017. szeptember 5. (kedd),
9 –13 óra
Szenátustag-választások,
intézetvezető-jelöltek véleményezése
2017. szeptember 5. (14 óra) Doktori Iskola – pótfelvételi vizsga,
Doktori Tanácsülés
2017. szeptember 6. (szerda), Összdolgozói értekezlet (szenátustag-választás:
du. 14 órától,
Andaházy Kollégium
2. forduló,
eredményhirdetés),
bizottsági tag-
jelöltek véleményezése,
közös vacsora
2017. szeptember 12–13. Egységes zsinati lelkészképesítő vizsga
2017. szeptember 14. (csütörtök) Szenátusülés
2017. szeptember … (vége) Konzultáció mentor-lelkipásztorokkal,
vallástanár-szakoktatókkal
2017. szeptember 20. Egyetemi Sport Nemzetközi Napja
2017. szeptember 28. (csütörtök) „Kisbagoly” nyílt nap
2017. szeptember 29. Kispályás labdarúgó házibajnokság
2017. szeptember 30. (szombat) Jubileumi diplomaosztó ünnepség
2017. szeptember … (vége) Intézményi mesemondó verseny
2017. október 2. Cigánymissziós nap
2017. október 5. Megemlékezés Október 6-áról
2017. október 7. KOGART és DRHE közös kiállítása – Budapest,
Szilágyi Dezső téri templom
2017. október 13. Evangélikus–református közös zsinat
2017. október 17. (kedd) Természettudományi vetélkedő
2017. október 19. (csütörtök) Megemlékezés október 23-ról
2017. október 26–27. Reformáció 500 – Egyetemi projektnapok
(tanítási szünet)
2017. október 30. – november 3. Őszi szünet
2017. október 31. Központi reformációi ünnepség (Papp László
Sportaréna,
Budapest)
Reformáció emlékünnepély a Nagytemplomban
2017. november 5–12. Évközi gyülekezeti/iskolai katechetikai
gyakorlat
2017. november 6–17. Kéthetes tanítási gyakorlat (tanító szak)
2017. november 10–11. Egyházkerületi Közgyűlés,
Kollégiumi emléktábla-avatás
2017. november 14. Szenátusülés
2017. november 17. Tompa Mihály emléknap (Dóczy,
DRHE)
2017. november 21. Doktori Tanácsülés
2017. november 23. Magyar Tudomány Ünnepe
2017. november 29/30. Neveléstörténeti vetélkedő
2017. december 8. 10 óra II. Hit és Tudomány Konferencia
2017. december 11. – 2018. január 26. Vizsgaidőszak (7 hét)
2017. december 13.,
du. 15 óra
DRK – Kollégiumi közgyűlés
2017. december 13.,
du. 17 óra
Kiállítás-megnyitó
(Rajz és Vizuális Nevelés Tanszék)
2017. december 13.,
du. 18 óra
Karácsonyi koncert (Egyházzenei Tanszék)
2017. december 14.,
du. 15 óra
Karácsonyi kibocsátó istentisztelet
2017. december 19. Szenátusülés
2017. december 23. – 2018. január 1. Karácsonyi szünet
2018. január … (közepe) Nyílt nap – valamennyi szak
2018. január 22. Magyar Kultúra Napja
(Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszék)
2018. január 22-26. közötti hét két napja Anyanyelv/Környezetismeret házi tanítási
verseny
2018. január 29. – február 2. Téli szünet (sítábor)

 

II. félév
2018. január 27. – február 4. Regisztráció a Neptunban
2018. január 28. – február 4. Tantárgyfelvétel
2018. január 29. – február 2. Görög intenzív gyakorlat
2018. február 3–4. Félévkezdő Csendes Napok
2018. február 5. – május 11. Szorgalmi időszak (14 hét)
2018. február 5. – május 11. 14 hetes ifjúságsegítő FOSZK gyakorlat
2018. február 5. – április 27. Szorgalmi időszak (tanító szak végzőseinek)
2018. február 5. – március 30. 8 hetes tanítási gyakorlat (tanító nappali tagozat)
2018. február 5–16. 2 hetes tanítási gyakorlat (tanító esti tagozat)
2018. február 5–9. Tantárgyfelvétel módosítása
2018. február 6. Szenátusülés
2018. február 6. Doktori Tanácsülés
2018. február 9. Alkalmassági elővizsga (tanító szak)
2018. február 10. DRHE – Egyetemi Bál
2018. március 10. (szombat) munkanap (március 16. ledolgozása)
2018. március 13. Szenátusülés
2018. március 14. (szerda) Megemlékezés Március 15-éről
2018. március 15. (csütörtök) Nemzeti ünnep
2018. március … (vége) Idegen nyelvi kiejtési verseny
2018. március 22. (csütörtök),
du. 15 óra
Húsvéti kibocsátó istentisztelet
2018. március 28. – április 3. Tavaszi szünet
2018. március 28. (szerda) Hitéleti alkalmassági vizsga
2018. április … (közepe) Versmondó verseny (Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszék)
2018. április Scientia ac Educatio konferencia
2018. április Országos Anyanyelvi Tanítási Verseny
2018. április Tehetségnap
2018. április Intézményi helyesírási tanítási verseny
2018. április Képzőművészeti Kiállítás hallgatói munkákból
2018. április 17. Szenátusülés
2018. április 21. (szombat) munkanap (április 30. ledolgozása)
2018. április 30. – június 1. Vizsgaidőszak (a lelkész és a tanító szak
végzőseinek)
2018. május 4. PATMOSZ nemzetközi konferencia
2018. május 10.,
de. 10 óra,
Mennybemenetel ünnepe
Nagytemplom Pünkösdi kibocsátó istentisztelet (tanítási
szünnap és munkavégzés nélküli nap)
2018. május 11. A magyar sport napja,
műveltségterületi szakest
2018. május 14. – június 22. Vizsgaidőszak (6 hét)
2018. május 15. Szenátusülés
2018. május 20–21. Pünkösd
2018. május 29–30. Alkalmassági vizsga (tanító szak)
2018. május 31. Minősítő vizsga – 1. forduló
2018. június 7/8. Záróvizsgák (ifjúságsegítő szak)
2018. június 11–13. Záróvizsgák (világi szakok)
2018. június 11–12. Záróvizsgák (lelkész szak)
2018. június 12. Doktori Iskola – felvételi vizsga
2018. június 12. Doktori Tanácsülés
2018. június 13. Minősítő vizsga – 2. forduló
2018. június 19. Szenátusülés
2018. június 25–26. Záróvizsgák (KLM,
PT-SZF,
HT-NT szak)
2018. június 27. Kápláni szigorlat
2018. június 30. Tanévzáró,
diplomaosztó