2018. augusztus 21–22. között Nagykőrösön tartotta éves plenáris ülését a Doktorok Kollégiuma. A konferencia helyszínét a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kara adta.

Nagy öröm számomra az, hogy idén nyáron már a harmadik alkalommal lehettem jelen ezen a konferencián. Izgalmas előadásokat hallhatok, sok új ismeretet szerezhetek, mégis közvetlen légkörben. Idén a megszokottnál sokkal többen vettek részt az ülések programjaiban. Az első nap plenáris üléssel kezdődött, amelyen egyetemünk professzora, Dr. Fazakas Sándor „Isten szuverenitása és az ember szabadsága” címmel tartott előadást az 50 éve elhunyt Karl Barth teológiájának aktualitásáról. Márkus Mihály nyugalmazott püspök pedig a „Szaklelkészi rendszerről” osztotta meg gondolatait.

A plenáris ülés után a szekcióüléseken folytatódott a munka. Én az Ószövetségi Szekció két napos programjában vehettem részt, ahol a DRHE szép számmal képviseltette magát. Ebben a szekcióban tartottak előadást: Dr. Hodossy-Takács Előd és Dr. Németh Áron tanár urak, illetve Czeglédi Péter Pál és Paczári András doktorandusz hallgatók.

Az első nap szekcióüléseit követően átvonulhattunk a nagykőrösi református templomba egy zenés áhítatra, amely jól esett az ember lelkének, el tudtunk csendesedni a tudományos előadásokat követően. Az étkezések mindig nagyon jó alkalmakat kínáltak arra, hogy kötetlenül beszélgessünk hallgatótársainkkal, tanárainkkal, vagy ismerkedhessünk meg más teológiai szaktekintélyekkel.

A második napon a legtöbb szekcióban már csak a délelőtt folyamán hangzottak el előadások, viszont az Ószövetségi Szekcióban még délután is aktív munka folyt. Az elutazás előtt még alkalmam nyílt körülnézni ebben a hangulatos városban és megcsodálni nevezetességeit.

Személyes véleményem szerint jó azt látni és átélni, hogy évről évre összejönnek a magyar református teológia művelői az országhatárokon túlról is, és értékes eszmecseréket folytathatnak, megoszthatják egymással legújabb kutatásaikat. Azt gondolom, hogy igazán csak egy-egy ilyen konferencián eszmél rá az ember arra, hogy őt most azok a professzorok, tanárok tanítják, akik hosszú időn keresztül meg fogják határozni a teológiai gondolkodást, tudományművelést. Nagyszerű élmények ezek az alkalmak, hiszen mindenki érdeklődésének megfelelően vehet részt az előadásokon, amelyekből idén is összesen 116 hangzott el.

Dicső Melinda

Doktorok Kollégiuma 2018