2018 július 3-8. között egyetemünk két oktatója, dr. Kovács Ábramám és dr. Gonda László vezetésével egyetemünk négy hallgatója – Prém Alexandra, Tomucza Renáta, Kovács Patrícia és jómagam, Csorvássy Zs. Fruzsina – az International Reformed Theological Institute által szervezett nyári egyetemen vett részt Amszterdamban.Ha a kedves olvasók közül bárki is lehetőséget kapna valamikor, hogy részt vegyen egy hasonló programon, mindenképp ragadja meg a lehetőséget! Hogy miért? A válasz talán sablonosnak tűnhet: Mert izgalmas és értékes tapasztalatokkal gazdagodhattunk. Mik is voltak ezek az izgalmak és tapasztalatok a mi esetünkben?

Először is a témát emelném ki, ami az egyház jelenléte a társadalomban volt. A változatos előadások és beszélgetések amellett, hogy teológiai válaszokat kerestek, a különbözőségekre tekintettel feltárták a történelmi hátteret és ismertették a kontextust is. Hét teológia református hallgatói és oktatói gyűltek össze, hivatalosan négy országból. Azonban annál is nemzetközibb volt a konferencia, mint első pillantásra tűnt. Koreai, afrikai, és maluku-szigeteki gyökerekkel rendelkező résztvevők is voltak, akik az Amerikai Egyesült Államokban vagy Hollandiában élnek.

A nemzetköziség mellett az erős magyar jelenlétről sem szabad megfeledkezni. A harmincnyolc résztvevőből tizenhárman voltunk magyarok; a sárospataki, a kolozsvári és természetesen a debreceni teológiákat képviseltük. Az előadások jelentős részét a jelenlevő oktatók tartották, így hallhattuk dr. Rácsok Gabriella és dr. Barnóczki Anita (Sárospatak), valamint dr. Kovács Ábrahám és dr. Gonda László előadásait is, melyek izgalmas beszélgetéseknek voltak az elindítói.

Minden napra más egyetem képviselői készültek áhítattal, nekünk a záró alkalom jutott. Alternatív formát választottunk, a prédikációt némajáték kísérte. Kovács Patrícia gyönyörű,
az áhítatra emlékeztető igéskártyát tervezett; a választott ige a Zsolt 86,9 volt: „Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek.

A teológiai képzés sok helyen nem osztatlan formában zajlik, mint nálunk, magyaroknál. A legtöbb résztvevő mesterképzéses hallgató volt, akik már rendelkeztek más diplomával, több-kevesebb munkatapasztalattal. Ebből kifolyólag mi igencsak fiatalnak számítottunk; de a gyakorlatban is megtapasztalhattuk a nálunk honos képzésforma előnyeit, hogy számunkra egy-egy tantárgy keretén belül olyan ismereteket is elérhetővé tesznek, amik megszerzésérre másoknak tanórán kívül van csak lehetőségük. Sok dicsértet kaptunk széleskörű teológiai tájékozottságunkért. Mi magunk is úgy érezzük, hogy sikerült helyt állnunk és öregbítenünk egyetemünk jó hírét. Új ismeretekkel és ismerősökkel, új kérdésekkel, valamint angol szakszavakkal gazdagodva tértünk haza.

Szabadidőnkben megcsodáltuk Amszterdam nevezetességeit, sétáltunk a csatornák mellett, beszereztük az elengedhetetlen tulipánhagymákat. Ezúton is szeretném mindannyiunk nevében megköszönni dr. Gonda Lászlónak az érdekes idegenvezetést, dr. Kovács Ábrahámnak, hogy küldöttségünk vezetője volt, és mindkettejüknek, hogy mindenben segítségünkre voltak.

Csorvássy Zsófia Fruzsina

Nyári egyetem Amsterdamban