Igemeditáció: „Miután Jézus elfogadta az ecetet, ezt mondta:
Elvégeztetett! És fejét lehajtva kilehelte lelkét.” Jn 19,30

„Akkor azt mondta Isten: Legyen… és lett”.
Most „ezt mondta: Elvégeztetett!” – és kész lett.

Akkor szabadon formált embert a föld porából a kéz.
Most kiszögezve, emberként az emberért porrá lenni kész.

Akkor az ember orrába lehelte lelkét.
Most „fejét lehajtva, kilehelte lelkét”.

Akkor „elkészült alkotó munkájával, és megpihent”.
Most mindent elvégzett és meghalt.

Akkor életre teremtett.
Most elengedi saját életét.

Akkor látta Isten, hogy minden, amit alkotott, betölti a célját.
Most „ezt mondta: Elvégeztetett!”, és elérte a célját.

Akkor „így készült el az ég és a föld, és azok minden serege”.
Most így végeztetett el a szeretet műve.

Akkor most teljesen kész, semmi sem hiányzik belőle.
Elvégeztetett, hogy Isten engem is ilyen hiánytalannak lát.

Debrecen, 2016. böjt
Tamás Gergely, lecztelepi lelkész

Igemeditáció