Diáktársak!
Várjuk észrevételeiteket: Mit szeretnétek látni az Új Közlönyben, és miben működnétek közre szívesen? Cikkeiteket szeretettel fogadjuk, melynek terjedelme 1,5-2 oldal között kell lennie. Jelentkezni személyesen a szerkesztőknél, e-mailben(drheujkozlony@gmail.com) vagy a facebook oldalunkon lehet.

Tisztelt Tanáraink!
Szívesen fogadjuk észrevételeiket.

Szerzőket keresünk

Témakiírások th-soknak (ihletet a DC Rendszeres szekciója adott):

Szegénység
Nevelés
Menekültkérdés
Civil vallásosság
Házasság, család
Homoszexualitás
A szex pozitív teológiai olvasata
Vallássérültek
A reformáció és a nő: női szerepváltozás, nők lelkipásztori szolgálata

Témakiírások tk-soknak, melyekhez rövid teológiai reflexió kerül utólag
(th-sok is vállalhatják):

Környezetvédelem (együttéléstan, öko-ellenes reklámkultúra)
Technika
Társadalmi nyilvánosság
Internet
Media
Gazdaság
Állami gondozásban neveltek
Koldusmaffia a cigányság körében
Nők társadalmi helyzete
Oktatás

uk_03 uk_02 uk_01uk_0

Mit szeretnétek látni?