OktatóE-mail cím
Balog Margitbalogm@drhe.hu
Baráth Béla Leventebarathb@drhe.hu
Berek Sándorberek.sandor@drhe.hu
Bodó Sárabodos@drhe.hu
Bölcskei Gusztávbolcskeig@drhe.hu
Csákberényi-Nagy Miklósnécsakberenyine.klara@drhe.hu
Cserhátiné Vecsei Ildikóvecsei.ildiko@drhe.hu
Csillag Andreacsillag.andrea@drhe.hu
Eged Aliceeged.alice@drhe.hu
Erdeiné Nyilas Ildikónyilas.ildiko@drhe.hu
Fátyol Zoltánfatyol.zoltan@drhe.hu
Fazakas Sándorfazakass@drhe.hu
Fekete Károlyfeketek@drhe.hu
Ferencz Árpádferencza@drhe.hu
Gaál Botondgaalb@drhe.hu
Gaál Sándorgaals@drhe.hu
Gaál-Szabó Pétergaal.szabo.peter@drhe.hu
Goda Évagoda.eva@drhe.hu
Gonda Lászlógondal@drhe.hu
Gyimóthy Gergelygyimothy.gergely@drhe.hu
Hodossi Sándorhodossi.sandor@drhe.hu
Hodossy-Takács Elődtakacse@drhe.hu
Horsai Edehorsai.ede@drhe.hu
Hörcsik Richárdhorcsikr@drhe.hu
Kathyné Mogyoróssy Anitakathyne.anita@drhe.hu
Kedvesné Herczegh Máriakedvesne.h.maria@drhe.hu
Kenyhercz Róbertkenyhercz.robert@drhe.hu
Kiss Csabakiss.csaba@drhe.hu
Kmeczkó Szilárdkmeczko.szilard@drhe.hu
Kókai-Nagy Viktorkokainagy.viktor@drhe.hu
Kovács Ábrahámkovacs.abraham@drhe.hu
Kovácsné Laurinyecz Júliakovacsne.julia@drhe.hu
Kőszeghy Attilakoszeghy.attila@drhe.hu
Kustár Zoltánkustar.zoltan@drhe.hu
Lupkovicsné Major Editlupkovicsne.edit@drhe.hu
Magyaricsné Dankó Krisztinamagyaricsne.krisztina@drhe.hu
Marjovszky Tibormarjovszkyt@drhe.hu
Nagy Zoltánnagy.zoltan@drhe.hu
Németh Áronnemeth.aron@drhe.hu
Peres Imreperes.theoluni@drhe.hu
Pinczésné Palásthy Ildikópalasthy.ildiko@drhe.hu
Szabóné Fodor Adrienneszabone.adrienne@drhe.hu
Szele Barnaszele.barna@drhe.hu
Szirmai Erikaszirmai.erika@drhe.hu
Tamus Istvántamus.istvan@drhe.hu
Tamusné Molnár Viktóriatamusne.viktoria@drhe.hu
T. Nagy Juditt.nagy.judit@drhe.hu
Tóth Csabatoth.csaba@drhe.hu
Tóth Ferenctoth.ferenc@drhe.hu
Vitéz Ferencvitez.ferenc@drhe.hu

*Forrás: www.drhe.hu/oktatok [2015.08.05.]