A Természettudományi Tanszék tanítási versenyt hirdet környezetismeret tárgyból a tanító szak 3−4. évfolyamos hallgatói részére. A versenyt két fordulóban rendezik meg. Az első fordulóra az óratervezet beadási határideje január 6-a.

 I. forduló:

A jelentkezők tetszőleges témában, általuk választott évfolyamon (1-4. évf.) óratervezetet készítenek, ügyelve a módszertani változatosságra. Az óratervezethez mellékelik a szükséges tartozékokat is. Ezek lehetnek diák, szókártyák, képek, feladatlapok stb.

A beadás határideje: 2020. január 6. déli 12:00 óra.

A beadás módja: a tanszék oktatóinak a 131-es szobában fogadóórák idején, vagy Németi Balázs oktatásszervezőnek az intézeti szobában. Ne feledjék el megadni az elérhetőségüket (e-mail)!

 II. forduló:

A legjobb munkák készítői (4 fő) január végén zsűri előtt fognak tanítani a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskolában. A tanítás előtti napon kihúzzák az elvégzendő feladatot, aznap hospitálnak az osztályokban, másnap pedig tanítanak, melyhez természetesen el kell készíteni az óratervezetet és a szükséges tartozékokat.

A DRHE Tanulmányi és Vizsgaszabályzata szerint a tanítási verseny első három helyezettje a tanszékvezető javaslata alapján mentesül a zárótanítási kötelezettség alól. Lásd a 29.§-t.

Eredményes munkát kívánunk a jelentkezőknek!

Kmeczkó Szilárd

Tanítási háziverseny környezetismeretből