Választási kisokos!

A választás rendje és módja az alábbiakban olvasható, mindez az alapszabály szerint!

A szavazólapokat a Választási Bizottság készíti el, azokat a jelölés napján és helyén adja át a jelölésen részt vevő HÖK tagoknak, akik a szavazólap átvételét személyazonosságuk igazolását követően az átvételi ív aláírásával igazolják.

A szavazólapok minden tisztségre vonatkozóan tartalmaznak három üres négyzetet az igen, a nem és a tartózkodás szavazat kifejezésére; szavazatot valamely négyzetben egymást keresztező két vonal rajzolásával lehet leadni.

Érvényes a szavazat, ha a szavazólapon az adott tisztségre egyetlen jelölt kapott támogató „igen” szavazatot. Az üresen hagyott, de leadott szavazólap érvényes „tartózkodás” szavazatnak minősül.

Választási tudnivalók